Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Rada Projektu AFB

  • Bożena Chlebicka-Abramowicz (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)
  • Lidia-Derfert-Wolf (Konferencja Dyrektorów Akademickich Szkół Polskich)
  • Andrzej Marcinkiewicz (Konferencja Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych)
  • Joanna Kamińska (Konferencja Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych)
  • Małgorzata Dąbrowicz (dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu)
  • dr Barbara Budyńska (Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich)