Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Warunki uczestnictwa

  • W projekcie AFB mogą brać udział biblioteki naukowe finansowane ze środków publicznych i prywatnych oraz biblioteki publiczne i pedagogiczne, działające na terenie Polski.
  • Uczestnictwo w projekcie regulowane jest przez dokument “Zasady funkcjonowania projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB)” wraz z załącznikami opisującymi procedury i harmonogram realizacji dla poszczególnych typów bibliotek.
  • Biblioteka przystępuje do projektu AFB  poprzez  wypełnienie formularza rejestracyjnego biblioteki podpisanego przez dyrektora. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.