Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

AFB w liczbach

Liczba bibliotek zarejestrowanych w bazie
w roku 2019 (stan na 30.06.2019)

biblioteki naukowe: 71
biblioteki pedagogiczne: 37
biblioteki publiczne: 2508