Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

W grudniowym Bibliotekarzu o AFB

W 12 numerze czasopisma Bibliotekarz wydawanego przez Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP ukazał się artykuł Małgorzaty Domagały z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, zatytułowany “Profilaktyka – Diagnoza – Wsparcie : Analiza Funkcjonowania Bibliotek w praktyce bibliotecznej”.

Autorka omawia w nim m.in. materiały związane z projektem AFB, odnosi się do Raportu z badań prowadzonych w bibliotece w ramach projektu oraz wskazuje liczne przykłady działań promujących projekt w środowisku.
Zachęcamy do lektury.