Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Informujemy, że w dniu 9 listopada br. została opublikowana…

Informujemy, że  w dniu 9 listopada br. została opublikowana PN-ISO 11620:2017-11P „Informacja i dokumentacja-Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”, która  zastępuje PN-ISO:2012 o tym samym tytule. Norma szczegółowo opisuje 52 wskaźniki funkcjonalności, obejmujące działania lub usługi świadczone przez biblioteki. Całość prac normalizacyjnych (zakup normy, tłumaczenie i ustanowienia przez PKN) została sfinansowana przez SBP dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Obserwatorium bibliotek 2: analiza funkcjonowania bibliotek.