Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Aktualizacja materiałów i pomocy do badań satysfakcji użytkowników

Opublikowano drugie wydanie zaktualizowanej i poprawionej wersji „Poradnika dla bibliotekarzy. Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?”. Poradnikowi towarzyszą poprawione wersje kwestionariuszy ankiet do pobrania i wydrukowania oraz elektroniczne kwestionariusze przygotowane w formularzach Google. (nowość). Arkusze kalkulacyjne do przetwarzania i analiz danych zostały przystosowane do danych zebranych przy pomocy elektronicznych kwestionariuszy (formularze Google). Nowością na stronie jest Wzór raportu z badań satysfakcji użytkowników. Ponadto dodano nową instrukcję dotyczącą pobierania i modyfikacji ankiet elektronicznych oraz uzupełniono instrukcję dotyczącą wprowadzania danych do arkuszy kalkulacyjnych. Bez zmian pozostawiono arkusze kalkulacyjne do wyznaczania wielkości próby badawczej i analizy kwotowej. Materiał uzupełniony jest wykazem literatury na temat zrealizowanych w latach 2014-2018 badań satysfakcji użytkowników.

Szczegóły: http://afb.sbp.pl/badanie-satysfakcji-uzytkownikow-bibliotek