Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Warsztaty „ Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych”, październik 2015

Warsztaty prowadzone przez członków Zespołu ds. badania efektywności bibliotek poświęcone były omówieniu wyników badań efektywności zrealizowanych w roku 2015. W badaniach wzięło udział 980 bibliotek publicznych i 18 bibliotek pedagogicznych wraz z filiami.

Uczestnikom warsztatów, wojewódzkim administratorom merytorycznym, przedstawiono problemy, które wystąpiły przy wypełnianiu formularzy rejestracyjnych bibliotek i formularzy danych statystycznych.
Uczestnicy poznali nowe funkcjonalności modułu analizy dla dyrektora i wojewódzkiego administratora merytorycznego.

Problemy i uwagi zgłoszone w trakcie warsztatów staną się podstawą do korekty i uzupełnień w instrukcjach i zaleceniach towarzyszących badaniom.

Prezentacje: