Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Pedagogicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Formularz danych statystycznych za rok 2023

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniach efektywności bibliotek pedagogicznych za 2023 rok. Aktualny „Formularz danych statystycznych dla bibliotek pedagogicznych” jest już dostępny w bazie AFBE. Od 19 marca do 31 maja 2024 r. (z możliwością indywidualnego korygowania terminu) biblioteki wypełniają formularze danych statystycznych w systemie (zapisują i zatwierdzają). Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 … Read more

Webinarium informacyjne

Zapraszamy Państwa i ankieterów z Państwa placówek do uczestnictwa w webinarium informacyjnym na temat organizacji badań w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Pedagogicznych w 2024, które odbędzie się 26 marca 2024 roku, godz. 10.00. Prosimy o zarejestrowanie się na webinarium. Link do rejestracji: https://sbppl.clickmeeting.com/afbe-webinarium/register Program spotkania: Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek pedagogicznych na podstawie danych za 2022 … Read more

Formularz danych statystycznych dla bibliotek pedagogicznych za rok 2022

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniach efektywności bibliotek pedagogicznych za 2022 rok. Aktualny „Formularz danych statystycznych dla bibliotek pedagogicznych” jest już dostępny w bazie AFBE. Od 6 marca do 31 maja 2023 r. (z możliwością indywidualnego korygowania terminu) biblioteki wypełniają formularze danych statystycznych w systemie (zapisują i zatwierdzają). Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 … Read more

Formularz danych statystycznych dla bibliotek pedagogicznych za 2021 rok

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniach efektywności bibliotek pedagogicznych za 2021 rok. Aktualny „Formularz danych statystycznych dla bibliotek pedagogicznych” jest już dostępny w bazie AFBE. W związku z pandemią koronawirusa SARS CoV2 biblioteki rozszerzyły zakres swych usług, zwłaszcza w dostępie do źródeł elektronicznych, jak też i przeniosły część swej działalności do sieci. Wobec powyższego w … Read more

Wyniki badań efektywności bibliotek pedagogicznych

Opublikowano analizę wskaźników  funkcjonalności bibliotek pedagogicznych na podstawie danych za 2020 r. Jak co roku, wskaźniki w tabelach grupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (ang. Balanced scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2017  „Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”. Warto zwrócić uwagę na wartości dwóch nowych wskaźników: wprowadzonego w roku 2019 wskaźnika … Read more

Badanie nt. wykorzystania przez biblioteki danych statystycznych i wskaźników funkcjonalności

Szanowni Państwo, Zespół ds. badania efektywności bibliotek zaprasza do udziału w badaniu nt.  wykorzystania przez biblioteki danych statystycznych i wskaźników funkcjonalności generowanych w ramach projektu „Analiza Funkcjonowania Bibliotek Pedagogicznych” (AFBE): Formularz ankiety Ankieta skierowana jest do Dyrektorów  bibliotek pedagogicznych. Dostępna będzie do 18 czerwca 2021 r. Ankieta jest anonimowa a uzyskane informacje posłużą jedynie do … Read more

Webinarium informacyjne dla bibliotek

Zapraszamy biblioteki uczestniczące i chcące przystąpić do projektu AFBE – na webinarium informacyjne, które odbędzie się 10 marca 2021 roku, w godzinach 9.00-10.30. Program webinarium: Przywitanie i sprawy organizacyjne (Aldona Zawałkiewicz) Organizacja badań efektywności bibliotek pedagogicznych w 2021 roku (Mariola Szymczak) Informacja na temat wprowadzenia nowych danych i wskaźnika (Joanna Kamińska) Wykaz wskaźników efektywności bibliotek … Read more

Formularz do wprowadzania danych za rok 2020

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniach efektywności bibliotek pedagogicznych za 2020 rok. Aktualny „Formularz danych statystycznych dla bibliotek pedagogicznych” jest już dostępny w bazie AFBE. W związku z pandemią koronawirusa SARS CoV2 biblioteki rozszerzyły zakres swych usług, zwłaszcza w dostępie do źródeł elektronicznych, jak też i przeniosły część swej działalności do sieci. Wobec powyższego w … Read more

Komunikat w sprawie liczby nauczycieli w rejonie objętym działalnością bibliotek

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż została przebudowana strona internetowa Centrum Informatycznego Edukacji, z której pobieraliście Państwo dane o liczbie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie objętym działalnością biblioteki i wpisywaliście do formularza z danymi statystycznymi. Powyższa zmiana wynika z modernizacji Systemu Informacji Oświatowej i dostosowania go do zapisów ustawy o systemie informacji … Read more