Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Pedagogicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Formularz do wprowadzania danych za rok 2020

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniach efektywności bibliotek pedagogicznych za 2020 rok. Aktualny „Formularz danych statystycznych dla bibliotek pedagogicznych” jest już dostępny w bazie AFBE.

W związku z pandemią koronawirusa SARS CoV2 biblioteki rozszerzyły zakres swych usług, zwłaszcza w dostępie do źródeł elektronicznych, jak też i przeniosły część swej działalności do sieci. Wobec powyższego w Formularzu za 2020 r. wprowadziliśmy nowe dane i wskaźniki.

Nowe dane:

  1. Liczba dokumentów pobranych z zasobów elektronicznych do których biblioteka umożliwia dostęp.
  1. Usługi sieciowe/interaktywne:
  • dostęp zdalny do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza biblioteki

Nowy wskaźniki:

14) Liczba pobranych dokumentów z zasobów elektronicznych w przeliczeniu na użytkownika.

 

Dodaj komentarz