Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Pedagogicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Materiały i instrukcje

  1. Wzór formularza danych statystycznych dla bibliotek pedagogicznych za 2020 r.
  2. Instrukcja do pracy w programie do gromadzenia i analizy danych statystycznych
  3. Screencast dla dyrektorów -  wykorzystanie  funkcji Analiza w procesie analizy danych statystycznych i wskaźników biblioteki pedagogicznej
  4. Wykaz wskaźników dla bibliotek pedagogicznych
  5. Wykaz wskaźników na rok 2020