Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Pedagogicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Formularz danych statystycznych dla bibliotek pedagogicznych za 2021 rok

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniach efektywności bibliotek pedagogicznych za 2021 rok. Aktualny „Formularz danych statystycznych dla bibliotek pedagogicznych” jest już dostępny w bazie AFBE.

W związku z pandemią koronawirusa SARS CoV2 biblioteki rozszerzyły zakres swych usług, zwłaszcza w dostępie do źródeł elektronicznych, jak też i przeniosły część swej działalności do sieci. Wobec powyższego w Formularzu za 2021 r. wprowadziliśmy nowe dane i wskaźniki.

Nowe dane:

  1. Liczba uczestników imprez organizowanych przez bibliotekę w sposób tradycyjny (dana nr 22 w formularzu)
  2. Liczba uczestników imprez organizowanych przez bibliotekę w formie online

(dana nr 23 w formularzu)

  1. Usługi sieciowe/interaktywne:
  • rejestracja on-line nowych czytelników

Nowy wskaźniki:

  1. Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę w sposób tradycyjny w przeliczeniu na 100 użytkowników (wskaźnik nr 17 w formularzu)
  2. Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę online w przeliczeniu na 100 użytkowników (wskaźnik nr 18 w formularzu)

Dodaj komentarz