Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Pedagogicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Formularz danych statystycznych dla bibliotek pedagogicznych za rok 2022

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniach efektywności bibliotek pedagogicznych za 2022 rok.

Aktualny „Formularz danych statystycznych dla bibliotek pedagogicznych” jest już dostępny w bazie AFBE.

Od 6 marca do 31 maja 2023 r. (z możliwością indywidualnego korygowania terminu) biblioteki wypełniają formularze danych statystycznych w systemie (zapisują i zatwierdzają).

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 r. administrator merytoryczny przy współpracy członka Zespołu ds. badania efektywności bibliotek weryfikują poprawność danych i zatwierdzają formularze.

 

Dodaj komentarz