Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Pedagogicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

AFBE w liczbach

Liczba bibliotek pedagogicznych zarejestrowanych w bazie w 2019 roku wynosi 37.