Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Pedagogicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Warunki uczestnictwa

Udział w projekcie jest bezpłatny.