Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Pedagogicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek Pedagogicznych (AFBE) jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) przy współpracy Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. 

Celem  projektu jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych opartych na analizie i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności w obrębie poszczególnych typów bibliotek, włączając w to badania satysfakcji odbiorców usług bibliotecznych.