Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Pedagogicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Zarządzanie

Koordynatorem merytorycznym dla bibliotek pedagogicznych jest Mariola Szymczak, nauczyciel bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach.