Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Pedagogicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Webinarium informacyjne

Zapraszamy Państwa i ankieterów z Państwa placówek do uczestnictwa w webinarium informacyjnym na temat organizacji badań w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Pedagogicznych w 2024, które odbędzie się 26 marca 2024 roku, godz. 10.00. Prosimy o zarejestrowanie się na webinarium.

Link do rejestracji: https://sbppl.clickmeeting.com/afbe-webinarium/register

Program spotkania:

  • Analiza wskaźników funkcjonalności bibliotek pedagogicznych na podstawie danych za 2022 roku – wyniki badań
  • Organizacja badań efektywności bibliotek pedagogicznych w 2024 roku
  • Wykaz wskaźników efektywności bibliotek pedagogicznych
  • Sprawy bieżące, dyskusja

W imieniu Przewodniczącej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych – Pani Joanny Kamińskiej

Aldona Zawałkiewicz – (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) Dyrektor Biura ZG

Mariola Szymczak – członek Zespołu ds. badania efektywności bibliotek, koordynator merytoryczny dla bibliotek pedagogicznych

Beata Zaraś – członek Zespołu ds. badania efektywności bibliotek

Dodaj komentarz