Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Wyniki badań efektywności w bibliotekach pedagogicznych

Opublikowano analizę wskaźników  funkcjonalności bibliotek pedagogicznych na podstawie danych za 2021 r.

Jak co roku, wskaźniki w tabelach grupowano zgodnie z założeniami Zrównoważonej Karty Wyników (ang. Balanced scorecard) i perspektywami oceny bibliotek w normie PN-ISO 11620:2017  „Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek”.

W 2021 roku wprowadzono w bibliotekach pedagogicznych nowy wskaźniki pt. Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę online w przeliczeniu na 100 użytkowników, którego celem jest ocena atrakcyjności imprez organizowanych przez bibliotekę dla użytkowników.

W ostatnim roku poszerzono też  grupę usług sieciowych, interaktywnych o wskaźnik pt. Rejestracja on-line nowych czytelników, którego celem jest ocena stopnia automatyzacji procesów bibliotecznych i możliwości interaktywnego kontaktu z użytkownikiem.

Informacje szczegółowe