Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Webinarium – Społeczny i ekonomiczny wpływ bibliotek publicznych. Jak badać? Dlaczego warto?

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich typów bibliotek, a szczególnie bibliotek publicznych, do udziału w bezpłatnym webinarium Społeczny i ekonomiczny wpływ bibliotek publicznych. Jak badać? Dlaczego warto?,  realizowanym w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek.

Program webinarium:

  1. Specyfika badań wpływu na tle innych badań prowadzonych w bibliotekach (analiza statystyk, wskaźników funkcjonalności, satysfakcji, potrzeb).
  2. Krótka informacja o pracach zespołu ds. badań wpływu AFB SBP w roku 2021.
  3. Koncepcja badania wpływu społecznego i ekonomicznego w bibliotekach publicznych.
  4. Prezentacja narzędzia badawczego.
  5. Informacja na temat planowanego wsparcia dla bibliotek w realizacji badań wpływu.
  6. Jak pytać, aby odpowiedzieli? 10 podpowiedzi dla prowadzących badania ankietowe w bibliotekach.

Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2021 r. w g. 13:30-15:00 na platformie Zoom.

Wymagana rejestracja: https://forms.gle/HGgJHKKWPeteCqcX6.
(Dane dostępowe zostaną przekazane na dwa dni przed webinarium)