Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Analiza Funkcjonowania Bibliotek – narzędzia, które ułatwią Ci pracę

W dniu 27 czerwca o godzinie 11.00 zapraszamy bibliotekarzy z bibliotek publicznych  na webinarium “Analiza Funkcjonowania Bibliotek – narzędzia, które ułatwią Ci pracę”.

Celem webinarium jest prezentacja narzędzi, które umożliwiają bibliotekom publicznym samodzielną analizę oraz interpretację wskaźników funkcjonalności wyznaczonych na podstawie gromadzonych corocznie danych statystycznych. Na stronie internetowej projektu znajduje się szereg materiałów ułatwiających realizację kluczowych działań, m. in: poradniki jak analizować dane,  film instruktażowy prezentujący analizy w programie, arkusze kalkulacyjne do generowania wykresów, narzędzie do prezentacji wyników w postaci infografik.

Przygotowano również pomoce, które wykorzystywane są do wyznaczenia wskaźnika „Satysfakcja użytkowników”: kwestionariusze ankiet w wersji papierowej i elektronicznej, arkusz kalkulacyjny do wyznaczenia wielkości próby badawczej, arkusz kalkulacyjny do sumowania i analizy wyników, poradnik a także filmy instruktażowe omawiające przebieg badań ankietowych.

W fazie projektowania są materiały i narzędzia do badania społecznego i ekonomicznego wpływu bibliotek publicznych. Wykorzystanie wszystkich dostępnych pomocy pozwoli bibliotekom na dokonanie kompleksowego opisu i oceny działania swojej instytucji.

Program:

  1. Prezentacja projektu AFB (cele, korzyści – wszystkie typy bibliotek)
  2. Formularz z danymi (różnice i podobieństwa z GUS, problemy w wypełnianiu – biblioteki publiczne)
  3. Analiza danych (poradnik, film instruktażowy, arkusze generujące wykresy, tworzenie infografik – biblioteki publiczne)
  4. Badania satysfakcji użytkowników (znaczenie wskaźnika, metoda wyznaczania, dostępne narzędzia pomocnicze – wszystkie typy bibliotek)
  5. Badanie wpływu i wartości bibliotek (czemu mają służyć, dotychczasowe działania, plany na przyszłość – biblioteki publiczne)
  6. Pytania i odpowiedzi

 

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/uTciwqWWkiSBkHPa8