Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Relacja z webinarium dla bibliotek publicznych

16 czerwca 2021 roku odbyło się webinarium” Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych”, skierowane do Dyrektorów bibliotek publicznych,  osób zajmujących się gromadzeniem i interpretacją danych statycznych oraz do wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką badania efektywności bibliotek.

W trakcie spotkania Pani Magdalena Mrugowska  reprezentująca Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Bełzy w Bydgoszczy przedstawiła sposoby wykorzystania danych zgromadzonych w systemie oraz możliwości interpretacji wybranych danych statystycznych i wskaźników funkcjonalności.

W drugiej części spotkania, Pani Jolanta Sobielga z Biblioteki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, zaprezentowała  metodę przeprowadzenia badań satysfakcji użytkowników z usług bibliotecznych i wyliczania m.in. wskaźnika satysfakcji jako jednego z mierników efektywności bibliotek.

W trzeciej części prowadzące odpowiadały na pytania uczestników spotkania. Na webinarium zarejestrowało się 170 osób:

  • 8 z bibliotek akademickich
  • 4 z bibliotek pedagogicznych
  • 4 z innych
  • 154 z bibliotek publicznych

Ostatecznie w spotkaniu wzięły udział 133 osoby. W tej grupie znaleźli się przedstawiciele bibliotek nie biorących udziału w realizacji Projektu, pochodzący z:5 bibliotek akademickich, 3 bibliotek pedagogicznych, 4 innych i 24 bibliotek publicznych.  Uczestnicy  webinarium to pracownicy bibliotek z całego obszaru Polski (rys 1.). Najliczniej reprezentowane było województwo  dolnośląskie. Webinarium zostało ocenione  przez  słuchaczy pozytywnie: 92% uczestników wystawiło oceny doskonale lub dobrze, a 8% normalnie i nie tak źle.

Rysunek 1. Lokalizacje bibliotek, z których pochodzili uczestnicy spotkania