Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Od statystyki bibliotecznej do badań wpływu i wartości bibliotek – bezpłatne seminarium

13 września 2021 roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza przedstawicieli wszystkich typów bibliotek do udziału w bezpłatnym seminarium „Od statystyki bibliotecznej do badań wpływu i wartości bibliotek”.

Seminarium realizowane będzie online.

Program seminarium:

9.45.-10.00 – Sprawy techniczne i organizacyjne

10.00-10.10 – Powitanie

Sesja I:  10.10-12.10

10.10.10.50 – Model oceny bibliotek w normach międzynarodowych – Lidia Derfert-Wolf ( Politechnika Bydgoska im.
J.J.Śniadeckich)

10.50-11.30 – Wykorzystanie danych i wskaźników w bibliotekach różnych typów – analiza porównawcza na podstawie badań ankietowych – Jolanta Sobielga (Biblioteka Politechniki Świętokrzyskiej w  Kielcach)

11.30-12.10 –  Po co nam biblioteki? Wpływ społeczny bibliotek publicznych  – dr Magdalena Paul (Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski)

12.10-12.40 – przerwa

Sesja II:  12.40-13.40

Dobre praktyki – panel dyskusyjny z udziałem dyrektorów bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych  dotyczący wymiany doświadczeń związanych z wykorzystywaniem wskaźników funkcjonalności w zarządzaniu biblioteką.

Uczestnicy panelu:

Natalia Gromow – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Joanna Kamińska – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie

dr Dawid Kotlarek – dyrektor Biblioteki Publicznej w Świebodzinie

dr Jerzy Krawczyk – dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Moderacja – dr Marcin Karwowski (Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach)

13.40 -14.00 – Podsumowanie seminarium

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/oiownsGTdvUwEsnX7