Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Materiały z seminarium “Na co liczymy?”

Seminarium dla bibliotekarzy “Na co liczymy?”,  realizowane w ramach projektu Analiza Funkcjonowania bibliotek, odbyło się 18 września 2023 roku w formule online. Zgromadziło  248  przedstawicieli kadry zarządzającej oraz bibliotekarzy z różnych typów bibliotek. Wydarzenie było poświęcone tematyce wykorzystania danych statystycznych i wskaźników funkcjonalności w działaniach rzeczniczych w kontekście bibliotek, organizatorów i użytkowników.

Sprawozdanie z seminarium

Prezentacje:

Dlaczego dane są ważne dla bibliotek?

Dlaczego dane są ważne dla bibliotek? 

Krzysztof Romulewicz (Dział Analiz i Współpracy z Regionem – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie)

Znacie to?… Przychodzi dyrektor biblioteki do radnych/burmistrza… 

Łukasz Krzysztof Załęski (Biblioteka Publiczna w Piasecznie)

Dlaczego dane są ważne dla bibliotek? (na przykładzie biblioteki gminnej)

Damian Domański (Biblioteka – Ośrodek Kultury w Morzeszczynie)

Jak prezentować dane i wskaźniki społeczności lokalnej i organizatorom bibliotek

Jolanta Janiec (Miejska Biblioteka Publiczna – Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa Krystyny i Stefana Du Chateau)

Badanie satysfakcji z usług jako narzędzie budowania relacji z użytkownikami biblioteki

Jolanta Sobielga (Biblioteka Politechniki Świętokrzyskiej)

Nagranie seminarium


Nagranie debaty oxfordzkiej