Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Pedagogicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Komunikat w sprawie liczby nauczycieli w rejonie objętym działalnością bibliotek

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż została przebudowana strona internetowa Centrum Informatycznego Edukacji,
z której pobieraliście Państwo dane o liczbie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie objętym działalnością biblioteki i wpisywaliście do formularza z danymi statystycznymi.
Powyższa zmiana wynika z modernizacji Systemu Informacji Oświatowej i dostosowania go do zapisów ustawy
o systemie informacji oświatowej.

Spis według stanu na dzień 30 września 2018 r. był ostatnim, w którym dane przekazywane były również w starym SIO. Obecnie, wszystkie podmioty zobowiązane do przekazywania danych do SIO, przekazują te dane tylko w nowym SIO.

W związku z tym  opracujemy nową instrukcję i wyślemy ją do Państwa placówek.

Aldona Zawałkiewicz, Mariol Szymczak

 

Dodaj komentarz