Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Wyniki badań

Zarejestrowane biblioteki mogą po zalogowaniu przeglądać swoje dane w porównaniu z uśrednionymi wartościami wszystkich badanych bibliotek (moduł Analiza).

Uwaga! Od 2017 r. dane wg typów bibliotek (uniwersyteckie itp.) analizowane są wyłącznie w przypadku, gdy przynajmniej połowa funkcjonujących bibliotek określonego typu wypełni i zatwierdzi formularz za dany rok.

1) Wybrane wskaźniki badanych bibliotek na przestrzeni lat, według typów uczelni:

 1. bibliotek uniwersyteckich w latach 2002-2018
 2. bibliotek uczelni o profilu technicznym w latach 2002-2018
 3. bibliotek uczelni medycznych w latach 2004-2018
 4. bibliotek uczelni ekonomicznych w latach 2011-2016
 5. bibliotek uczelni artystycznych w latach 2013-2016
 6. bibliotek uczelni wychowania fizycznego w latach 2013-2016
 7. wszystkich badanych bibliotek uczelni publicznych w latach 2002-2018
 8. bibliotek uczelni niepublicznych w latach 2003-2018

2) Analizy wskaźników funkcjonalności obliczanych na podstawie danych z 2018 r.:

Charakterystyka badanych bibliotek

Wskaźniki funkcjonalności na podstawie danych z 2018 r. według typów uczelni:

 • publicznych
  1. bibliotek uniwersyteckich (19)
  2. bibliotek uczelni o profilu technicznym (21)
  3. bibliotek uczelni medycznych (10)
  4. wszystkich badanych bibliotek uczelni publicznych (56)

3) Analizy wskaźników funkcjonalności obliczanych na podstawie danych z 2017 r.:

Charakterystyka badanych bibliotek

Wskaźniki funkcjonalności na podstawie danych z 2017 r. według typów uczelni:

 • publicznych
  1. bibliotek uniwersyteckich (19)
  2. bibliotek uczelni o profilu technicznym (21)
  3. bibliotek uczelni medycznych (10)
  4. wszystkich badanych bibliotek uczelni publicznych (57)

Ogólnopolskie badania satysfakcji użytkowników bibliotek szkół wyższych w 2017 r. – raport

4) Analizy wskaźników funkcjonalności obliczanych na podstawie danych z 2016 r.:

Charakterystyka badanych bibliotek

Wskaźniki funkcjonalności na podstawie danych z 2016 r. według typów uczelni:

 • publicznych
  1. bibliotek uniwersyteckich (19)
  2. bibliotek uczelni o profilu technicznym (21)
  3. bibliotek uczelni medycznych (10)
  4. bibliotek uczelni ekonomicznych (2)
  5. bibliotek uczelni artystycznych (2)
  6. bibliotek uczelni wychowania fizycznego (2)
  7. wszystkich badanych bibliotek uczelni publicznych (57)

5) Analizy wskaźników funkcjonalności obliczanych na podstawie danych z 2015 r.:

Charakterystyka badanych bibliotek

Wskaźniki funkcjonalności na podstawie danych z 2015 r. według typów uczelni:

 • publicznych
  1. bibliotek uniwersyteckich (19)
  2. bibliotek uczelni o profilu technicznym (21)
  3. bibliotek uczelni medycznych (10)
  4. bibliotek uczelni ekonomicznych (3)
  5. bibliotek uczelni artystycznych (2)
  6. bibliotek uczelni wychowania fizycznego (2)
  7. wszystkich badanych bibliotek uczelni publicznych (58)

6) Analizy wskaźników funkcjonalności obliczanych na podstawie danych z 2014 r.:

Charakterystyka badanych bibliotek

Wskaźniki funkcjonalności na podstawie danych z 2014 r. według typów uczelni:

 • publicznych
  1. bibliotek uniwersyteckich (19)
  2. bibliotek uczelni o profilu technicznym (21)
  3. bibliotek uczelni medycznych (9)
  4. bibliotek uczelni ekonomicznych (3)
  5. bibliotek uczelni artystycznych (3)
  6. bibliotek uczelni wychowania fizycznego (2)
  7. wszystkich badanych bibliotek uczelni publicznych (58)

7) Analizy wskaźników funkcjonalności obliczanych na podstawie danych z 2013 r.:

Charakterystyka badanych bibliotek

Wskaźniki funkcjonalności na podstawie danych z 2013 r. według typów uczelni:

 • publicznych
  1. bibliotek uniwersyteckich (16)
  2. bibliotek uczelni o profilu technicznym (20)
  3. bibliotek uczelni medycznych (9)
  4. bibliotek uczelni ekonomicznych (3)
  5. bibliotek uczelni artystycznych (3)
  6. bibliotek uczelni wychowania fizycznego (2)
  7. wszystkich badanych bibliotek uczelni publicznych (54)

7) Wyniki badań z lat 2002-2012