Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Wyniki badań

Zarejestrowane biblioteki mogą po zalogowaniu przeglądać swoje dane w porównaniu z uśrednionymi wartościami wszystkich badanych bibliotek (moduł Analiza).

Uwaga! Od 2017 r. dane wg typów bibliotek (uniwersyteckie itp.) analizowane są wyłącznie w przypadku, gdy przynajmniej połowa funkcjonujących bibliotek określonego typu wypełni i zatwierdzi formularz za dany rok. Od 2019 r. w badaniach nie uczestniczą biblioteki uczelni niepublicznych.

Szczegółowe analizy wskaźników funkcjonalności znajdują się w podstronach dla danego roku.

Wybrane wskaźniki badanych bibliotek na przestrzeni lat, według typów uczelni:

Archiwalne opracowania wyników badań przed rokiem 2013: