Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Kontakt

Administracja merytoryczna (rejestracja bibliotek, wypełnianie formularzy):

Lidia Derfert-Wolf – Biblioteka  Główna UTP w Bydgoszczy
e-mail: lidka@utp.edu.pl, tel. 52 340 80 43

Sandra Szczepanowska – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
e-mail: miss@amu.edu.pl, tel. 61 829 38 66
Administracja informatyczna (administracja bazą danych i oprogramowaniem):

Agata Hintz – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
email: ahintz@amu.edu.pl