Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Kontakt

Administracja merytoryczna (rejestracja bibliotek, wypełnianie formularzy):

Edyta Strzelczyk – Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
e-mail: edyta.strzelczyk@pw.edu.pl
tel.: 22 234 7176; 5831

Administracja informatyczna (administracja bazą danych i oprogramowaniem):

Agata Hintz – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
email: ahintz@amu.edu.pl