Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Badanie wpływu bibliotek – nowa polska norma

Informujemy, że w dniu 5 listopada br. została opublikowana norma  PN-ISO 16439:2019-11 Informacja i dokumentacja- Metody i procedury oceny wpływu bibliotek. W normie rozważono wpływ bibliotek na jednostki, instytucje i społeczeństwo. Zdefiniowano terminy odnoszące się do oceny wpływu bibliotek oraz określono metody tej oceny. Norma ma zastosowanie we wszystkich rodzajach bibliotek, daje cenne wskazówki jak badać oddziaływanie biblioteki na otoczenie.

Całość prac normalizacyjnych (zakup normy, tłumaczenie i ustanowienie przez PKN) została sfinansowana przez SBP dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu AFB, we współpracy z Instytutem Książki.

Norma dostępna w sklepie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego  http://sklep.pkn.pl/pn-iso-16439-2019-11p.html