Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Badanie społecznego i ekonomicznego wpływu bibliotek – pilotaż 2022

W 2022 roku zespół AFB prowadzi badania pilotażowe wpływu społecznego i ekonomicznego bibliotek publicznych. Ich głównym celem jest ulepszenie opracowanego w 2021 roku narzędzia, kwestionariusza ankiety. Prowadzane są starania dostosowania kwestionariusza do możliwości użytkowników w różnym wieku, o różnym wykształceniu i korzystających z bibliotek w różnorodny sposób. Trwa również sprawdzanie, jak zaproponowany schemat badawczy sprawdza się w różnych bibliotekach.

W maju i czerwcu 2022 r. odwiedzono 12 bibliotek publicznych w czterech województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim i pomorskim), realizując jakościową część pilotażu (tzw. “mały” pilotaż). Sprawdzono, na ile zaproponowane przez zespół pytania są zrozumiałe, odpowiadają temu, co dzieje się w bibliotekach o różnej wielkości i specyfice oraz na ile kwestionariusz jest kompletny.

Odwiedzono następujące biblioteki:

 • dolnośląskie
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze
  • Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie
 • kujawsko-pomorskie
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu
 • lubelskie
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie (filii nr 35)
  • Gminna Biblioteka w Serokomli
  • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie
  • Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
 • pomorskie
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Subkowach
  • Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk (siedziba w Głobinie)
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

W lipcu 2022 r. odwiedzone zostaną:

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie
 • Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu
 • Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Następnie odpowiedzi użytkowników oraz notatki z obserwacji badaczy zostaną zanalizowane i pozwolą zespołowi np. na zmianę sformułowania niektórych pytań, tak, aby były lepiej zrozumiałe i ulepszenie skali odpowiedzi, aby kwestionariusz był łatwiejszy do wypełniania.

Prezentacja poprawionego kwestionariusza planowana jest na wrzesień 2022 r. Na jego podstawie w październiku i listopadzie zostanie przeprowadzony pilotaż średniego zasięgu (tzw. “duży” pilotaż) w 145 bibliotekach w Polsce. W trakcie tej części pilotażu ankieta zostanie przeprowadzona w taki sposób, w jaki będą mogły robić to biblioteki, kiedy kwestionariusz wraz z towarzyszącymi narzędziami, zostanie udostępniony do wdrożenia w całej Polsce. Ilościowa analiza danych zebranych w ramach pilotażu średniego zasięgu umożliwi m.in. sprawdzenie, czy nie występują niepożądane efekty statystyczne.