Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Badanie ankietowe zakończone

W dniach 25.03.2014-15.05.2014 w ramach projektu „Obserwatorium bibliotek”, przeprowadzono badanie potrzeb szkoleniowych bibliotekarzy w podnoszeniu kompetencji w zakresie zarządzania statystyką biblioteczną i ocen funkcjonowania biblioteki.

Badanie realizowane było za  pomocą ankiety elektronicznej. Adresatami byli przede wszystkim bibliotekarze reprezentujący biblioteki biorące udział w pilotażowym badaniu efektywności bibliotek. Spośród 240 respondentów pełnych odpowiedzi udzieliło 218 bibliotekarzy. Byli to: przedstawiciele bibliotek naukowych (37 osób), publicznych (168 osób) i pedagogicznych (13 osób). Wśród badanych największą grupę stanowili dyrektorzy placówek (103 osoby), a ponadto kierownicy działów (31 osób), pracownicy działów instrukcyjno-metodycznych (15 osób) oraz inni bibliotekarze (61 osób).

Analiza wyników ankiety stanie się podstawą do przygotowania oferty szkoleniowej w zakresie statystyki bibliotecznej i metody wyznaczania i obliczania wskaźników efektywności.

Wszystkim uczestnikom badania serdecznie dziękujemy