Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Instrukcja do arkusza kalkulacyjnego analizy danych_23(1)Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek

Zapraszamy do badań