Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Pedagogicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Relacja z webinarium dla bibliotek pedagogicznych

7 marca, 2019 roku, odbyło się webinarium informacyjne dla bibliotek pedagogicznych. Adresowane było do bibliotek biorących udział w projekcie AFBE oraz tych, które jeszcze w badaniach nie uczestniczą. W spotkaniu  prowadzonym przez Mariolę Szymczak i Aldonę Zawałkiewicz wzięło udział 33 bibliotekarzy z 23 bibliotek pedagogicznych

W trakcie webinarium omówiono:

•    Realizację badania efektywności bibliotek pedagogicznych w 2018 rok (wyniki).
•    Organizację badań efektywności bibliotek pedagogicznych w 2019 roku.
•    Propozycję wprowadzenia nowych wskaźników.
•    Zaktualizowane materiały dotyczące badania satysfakcji użytkowników.
•    Informację na temat badania społecznego wpływu bibliotek.
•    Sprawy bieżące.

Po wysłuchaniu wystąpień prowadzących, uczestnicy spotkania za pomocą ankiety elektronicznej, wyrazili opinię na temat propozycji wprowadzenia w roku przyszłym dwóch nowych wskaźników. Glosy oddało 77% uczestników. Za wprowadzeniem wskaźnika Procent Użytkowników Zewnętrznych  było 61 %, uczestników, a za wskaźnikiem Procent Ogólnej Liczby Wypożyczeń Użytkownikom Zewnętrznym – 55% uczestników. Przeciwko wprowadzaniu zmian  na liście wskaźników głosowało 16% bibliotekarzy biorących udział w webinarium.
W trakcie spotkania podjęto decyzję o przeprowadzeniu w roku przyszłym ogólnopolskich badań satysfakcji  użytkowników bibliotek pedagogicznych.

Po spotkaniu, użytkownicy otrzymali drogą mejlową komplet prezentacji oraz dostęp do zarchiwizowanego nagrania webinarium.
Biblioteki zainteresowane dostępem do materiałów prosimy o kontakt: a.zawalkiewicz@bptorun.edu.pl

Dodaj komentarz