Analiza Funkcjonowania Bibliotek
wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Witryny projektów, instytucji i stowarzyszeń

AFBN Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce

http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/

Strona powstałego w roku 2001 projektu „Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce” (AFBN). Założeniem projektu jest przede wszystkim pozyskiwanie danych statystycznych z bibliotek naukowych w celu wyliczania wskaźników funkcjonalności, opracowywanie i publikowanie raportów rocznych oraz umożliwianie  prowadzenia badań porównawczych.

Główny Urząd Statystyczny

http://www.stat.gov.pl/

Strona centralnego organu administracji rządowej zajmującego się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych.

Biblioteki Publiczne w Liczbach

https://www.bn.org.pl/projekty/raporty-bn/stan-bibliotek-w-polsce

Roczniki opracowywane w Pracowni Bibliotekoznawstwa IKiCz BN i publikowane przez Bibliotekę Narodową od 1972 r. Do 2011 r. zawierały analizę statystyczną sytuacji organizacyjnej i wyników działania bibliotek publicznych w Polsce. Od roku 2012 przedstawiają stan i wyniki działalności wszystkich typów bibliotek objętych badaniem GUS.

Strona IFLA: Podstrona Sekcji Statystyki i Ocen

http://www.ifla.org/about-the-statistics-and-evaluation-section

Zadaniem Sekcji jest między innymi propagowanie wykorzystania  statystyki w celu skutecznego zarządzania i funkcjonowania bibliotek. Wiąże się z tym definiowanie, standaryzacja, zbieranie, analizowanie, interpretowanie, publikacja i używanie wszelkich danych statystycznych oraz usług informacyjnych.

Moja Polis

http://www.mojapolis.pl/ 

Serwis gromadzący dane z zakresu m.in. demografii, edukacji, gospodarki, kultury i zdrowia, pochodzące  z  wielu instytucji publicznych. Funkcjonalności serwisu pozwalają użytkownikowi na wyliczanie różnorodnych wskaźników, oglądanie ich na mapach, wykresach i formie rankingów a także zapisywanie na dysku własnego komputera.

Nasza Kasa

http://www.naszakasa.org.pl/ 

Serwis oferuje dostęp do danych o finansach jednostek samorządu terytorialnego (szczebel gminny) takich jak dochody i wydatki gmin oraz podstawowe informacje o ich kondycji finansowej. Dane gromadzone od roku 2006 uzupełniane są przez zespól Mojapolis.pl

Program Rozwoju Bibliotek

http://www.biblioteki.org/

Serwis informacyjny projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zadaniem Programu Rozwoju Bibliotek jest ułatwianie bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.