Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Pedagogicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

Zarządzanie

Koordynatorem merytorycznym dla bibliotek pedagogicznych jest Aldona Zawałkiewicz  – kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.