Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Pedagogicznych

wskaźniki efektywności i dane statystyczne

AFBE w liczbach

Liczba bibliotek pedagogicznych zarejestrowanych w bazie w 2016 roku wynosi 33.